Odstoupení od kupní smlouvy - vzor

Formulář pro editaci ke stažení zde: odstoupení shelveeno

Kupující:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

E-mail, tel.:

 

Prodávající:

SHELVEENO s. r. o.  

IČ: 058 85 213

Se sídlem: Havlíčkova 611/36, 693 01 Hustopeče

Doručovací adresa: Cejl 76, 602 00  Brno (I. nádvoří)

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ……………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě www.shelveeno.cz objednal zboží ………………………..., číslo objednávky ……………………, v hodnotě …..…….... Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ……………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……………. Kč a ………...… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ……………………………….……. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V …………………….. dne …………..

 

 

 

Jméno a příjmení kupujícího                                      

             (podpis)