Podmínky ochrany osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ a INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Základní shrnutí

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti SHELVEENO s.r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

  1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost SHELVEENO s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, identifikační číslo: 05885213, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98731 (dále jen „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Cejl 76, 602 00 Brno (I. nádvoří) adresa elektronické pošty info@shelveeno.cz.
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
  2. Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 3 roky od data udělení souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů nebo odvolání souhlasu, správce osobní údaje vymaže.
 5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby:
   1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
   2. zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a hostingové služby
   3. zajišťující marketingové služby
   4. zajišťující účetní služby.
  2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem:
   1. Písemnou formou (dopisem) zaslaným na adresu společnosti
   2. Elektronicky (email) odeslaný na adresu: info@shelveeno.cz
  3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  4. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  5. Máte právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  6. Máte právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  7. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
 2. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 3. Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.